ბავშვთა ტრეფიკინგი და ბავშვების დაცვა: მდგრადი გადაწყვეტილებები ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად

ადამიანით/ბავშვებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სამოქალაქო საზოგადოების როლი

გაუზიარე მეგობრებს: Facebook icon Youtube icon Linkedin icon