ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა

"ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა" – სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის.

მომიყევი რა მოხდა

დაზარალებული და მოწმე ბავშვის დაკითხვა/გამოკითხვა სახელმძღვანელო ტრენერების და პროფესიონალებისთვის

ბავშვზე ძალადობის ძირითადი საკითხები

ვსწავლობ, ვფიქრობ ვმოქმედებ

ბავშვთა დაცვის და უსაფრთხოების გაკვეთილები - მასწავლებლის სახელმძღვანელო

გლობალური კვლევა ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის შესახებ ტურიზმისა და მოგზაურობის დროს, კვლევის ანგარიში - საქართველო

სკოლის ბავშვთა დაცვის პოლიტიკა და პროცედურები

რჩევები დედებს და მამებს, რომლებიც ახლა გახდნენ ან უკვე არიან მშობლები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მშობელთა სამყაროში!

დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან

საკითხავი მასალა მშობლებისთვის