ბავშვზე ძალადობა და უგულებელყოფა

ბავშვზე ძალადობა და უგულებელყოფა, გამოვლენა რეაგირება - სახელმძღვანელო სოციალური მუშაკებისათვის

დაზარალებულ და მოწმე ბავშვთან ურთიერთობა

ტრავმირებულ ბავშვთან საუბარი სათანადო კვალიფიკაციას მოითხოვს და დაკითხვის სპეციალური მეთოდის ცოდნას ეფუძნება.

როგორ ვიყოთ კარგი მშობლები

ძვირფასო მშობლებო, აქ მოყვანილი რჩევები შეიცავს თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას ბავშვის პოზიტიური აღზრდის შესახებ.

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, დარღვეული დუმილის დადებითი გამოყენება

ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისათვის, ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოცნობა და მართვა

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ადვოკატირების ცენტრი

ინფორმაცია ცენტრის და მომსახურებების შესახებ

ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111

116 111 დახმარებას უწევს ბავშვებს, რომლებსაც სურთ საკუთარ ან სხვის პრობლემებზე საუბარი.

ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა

"ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა" – სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის.

მომიყევი რა მოხდა

დაზარალებული და მოწმე ბავშვის დაკითხვა/გამოკითხვა სახელმძღვანელო ტრენერების და პროფესიონალებისთვის