კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო და ევროპული საკანონმდებლო ჩარჩო

ბავშვთა და ახალგაზრდების მონაწილეობა სარისკო ქცევის პრევენციის და ინტერნეტით უსაფრთხო სარგებლობის უნარების განვითარების ხელშეწყობა_

ბავშვების, მოზარდების და ახალგაზრდების მიერ ინტერნეტით უსაფრთხო სარგებლობის და გამოყენების საკითხები

ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111

ბავშვთა დახმარების ხაზი ემსახურება ბავშვებს, რომლებსაც საკუთარ პრობლემებზე საუბარი სურთ.

ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111

ბავშვთა დახმარების ხაზი ემსახურება ბავშვებს, რომლებსაც საკუთარ პრობლემებზე საუბარი სურთ.

ბავშვზე ძალადობა და უგულებელყოფა

ბავშვზე ძალადობა და უგულებელყოფა, გამოვლენა რეაგირება - სახელმძღვანელო სოციალური მუშაკებისათვის

დაზარალებულ და მოწმე ბავშვთან ურთიერთობა

ტრავმირებულ ბავშვთან საუბარი სათანადო კვალიფიკაციას მოითხოვს და დაკითხვის სპეციალური მეთოდის ცოდნას ეფუძნება.

როგორ ვიყოთ კარგი მშობლები

ძვირფასო მშობლებო, აქ მოყვანილი რჩევები შეიცავს თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას ბავშვის პოზიტიური აღზრდის შესახებ.

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, დარღვეული დუმილის დადებითი გამოყენება

ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისათვის, ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოცნობა და მართვა