ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, დარღვეული დუმილის დადებითი გამოყენება

წიგნი განკუთვნილია ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისათვის, ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოცნობა და მართვა

ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა

"ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა" – სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის.

მომიყევი რა მოხდა

დაზარალებული და მოწმე ბავშვის დაკითხვა/გამოკითხვა სახელმძღვანელო ტრენერების და პროფესიონალებისთვის

ბავშვზე ძალადობის ძირითადი საკითხები

ვსწავლობ, ვფიქრობ ვმოქმედებ

ბავშვთა დაცვის და უსაფრთხოების გაკვეთილები - მასწავლებლის სახელმძღვანელო

გლობალური კვლევა ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის შესახებ ტურიზმისა და მოგზაურობის დროს, კვლევის ანგარიში - საქართველო

სკოლის ბავშვთა დაცვის პოლიტიკა და პროცედურები

რჩევები დედებს და მამებს, რომლებიც ახლა გახდნენ ან უკვე არიან მშობლები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მშობელთა სამყაროში!