ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
დარეკე ნომერზე 116 111 - სოციალური ვიდეო რგოლი ბავშვთა დახმარების ხაზის შესახებ

ჩვენ სატელეფონო კონსულტაციას ვუწევთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მათი ოჯახის წევრებს და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ბავშვებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბარი სურს. (იხილე მეტი )

სამუშაო ვიზიტი საფრანგეთში ექიმების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და პრაქტიკოსების მონაწილეობით

ბავშვთა დაცვის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ცოდნის და გამოცდილების გაუმჯობესება ბავშვზე ძალადობის, განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობის იდენტიფიცირების საკითხებში; საფრანგეთის ბავშვთა დაცვის სიტემის მოწყობის, მასში ჯანდაცვის სექტორის ჩართულობის, მულტიდისციპლინური და მულტი-სექტორული მუშაობის გაცნობა. (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი ექიმებისა და ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელებისთვის

ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცოდნის ამაღლება (იხილე მეტი )

კამპანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ

ნოემბერი - ბავშვთა და ახალგაზრდების ძალადობისგან დაცვის თვე ბავშვზე ძალადობა მისი ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევაა. ბავშვის და ახალგაზრდას მიმართ ძალადობა არასდროს არის გამართლებული, ხოლო ძალადობის ყველა ფორმის თავიდან აცილება შესაძლებელია. (იხილე მეტი )

მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის.

16-18 ოქტომბერს, ბრიუსელში გაიმართა მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის. ევროპარლამენტის წევრებთან, ახალგაზრდებთან, ბავშვთა დახმარების ხაზებთან და Missing Children Europes-თან ერთად აღინიშნა ევროპაში ჰარმონიზებული ნომრის „116 111“ ჩამოყალიბებიდან 10 წლის იუბილეც. (იხილე მეტი )

რეგიონალური სემინარი აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის პარტნიორებისთვის თემაზე „ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა“

25-27 სექტემბერს საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდმა, “ბავშვთა საერთაშორისო კათოლიკური ბიუროს-BICE„ მიერ კოორდინირებული საერთაშორისო პროგრამის „ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა“ ფარგლებში ორგანიზება გაუწია და თბილისში უმასპინძლა რეგიონალურ სემინარს. (იხილე მეტი )

კოალიციის ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის მიმართვა კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თაობაზე

19 ივნისს ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნის 73-ე პარაგრაფში „ბავშვთა უფლებები“-ს ქვეშ აღნიშნულია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოს კონსტიტუციაში დამოუკიდებელ მუხლად ჩამოყალიბდეს. (იხილე მეტი )