ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
კოალიციის ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის მიმართვა კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თაობაზე

19 ივნისს ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნის 73-ე პარაგრაფში „ბავშვთა უფლებები“-ს ქვეშ აღნიშნულია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოს კონსტიტუციაში დამოუკიდებელ მუხლად ჩამოყალიბდეს. (იხილე მეტი )

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, საქართველოს მთავრობას, ბავშვთა შრომის აღმოფხვრისკენ მოუწოდებს

ბავშვთა შრომის აკრძალვის საერთაშორისო დღეს, 2017 წელს საქართველო კვლავაც მწვავე პრობლემებით ხვდება. ეროვნული კანონმდებლობა ჯერაც ვერ უზრუნველყოფს სრულფასოვნად ბავშვთა დაცვას შრომის სახიფათო ფორმებისა და შრომითი ექსპლუატაციისგან; ხოლო, აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ ახერხებს არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში ბავშვთა დაცვას არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ტრეფიკინგის საფრთხეებისგან. (იხილე მეტი )

ტრენინგი თემაზე: ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება

ტრენინგის მეორე ეტაპი ბათუმის ზუგდიდის და თბილისის ადვოკატირების ცენტრის თანამშრომლებისთვის, თემაზე “ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება” (იხილე მეტი )

17 მაისი ბავშვთა დახმარების ხაზის საერთაშორისო დღეა

საერთაშორისო ბავშვთა დახმარების ხაზის გლობალური ქსელი (Child Helpline International) 17 მაისს აღნიშნავს ბავშვთა დახმარების ხაზის საერთაშორისო დღეს და სახელმწიფოებს მდგრადი განვითარების მიზნების (Sustainable Development Goals (SDG)) განხორციელებისკენ მოუწოდებს, კერძოდ, მიიღონ სათანადო ზომები ბავშვთა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად, როგორც ამას მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანა 16.2 და შესაბამისი მიზნები ავალდებულებს წევრ ქვეყნებს, - „შეაჩერონ ძალადობა, ექსპლუატაცია, ტრეფიკინგი და ბავშვთა მიმართ ძალადობის და წამების ყველა ფორმა. (იხილე მეტი )

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად" პრეზენტაცია თბილისში

პროექტი „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვთა და ახალგაზრდების დაცვის სისტემის გაუმჯობესებას. (იხილე მეტი )

ტრენინგი ბავშვზე სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ფსიქოლოგებისთვის და სოციალური მუშაკებისთვის

ბავშვზე სექსუალური ძალადობა საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა და ყველა სოციალური ფენის ოჯახში გვხვდება. ასეთი ტიპის ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის შეფასებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, მნიშვნელოვანია ბავშვმა მაღალკვალიფიციური დახმარება მიიღოს პროფესიონალებისგან. (იხილე მეტი )

მოზარდთა სუიციდური ქცევა - ტრენინგი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფსიქოლოგთათვის

მოზარდთა სუიციდური ქცევის პრობლემა განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. მოზარდის თვითმკვლელობა ყველაზე ხშირად განიხილება, როგორც შედეგი იმისა, რომ მისი დახმარების ძახილი დროულად არ იქნა გაგონილი. (იხილე მეტი )

თანამშრომლობის მემორანდუმი პროექტის „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ ფარგლებში

2017 წლის 21 მარტს, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ ფარგლებში თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (ბსუ), საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდსა და „სთეფ ფორვარდს“ შორის. (იხილე მეტი )

ტრენინგი თბილისის, ბათუმის, ზუგდიდის ბავშვთა და ახალგაზრდების ადვოკატირების ცენტრის თანამშრომლებისთვის

ბავშვობის ფსიქოლოგიური ტრავმები ძლიერ ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის მთელ შემდგომ ცხოვრებაზე, მისი ხასიათის ფორმირებაზე, საზოგადოებაში ადაპტაციაზე. (იხილე მეტი )