ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
ოჯახში ძალადობისა და ბავშვებზე/ ახალგაზრდებზე ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა

„ვიცხოვროთ ძალადობის გარეშე“ შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა (იხილე მეტი )

ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევათა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და მასზე სათანადო რეაგირების მექანიზმის შემუშავება (იხილე მეტი )

სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 - განვითარების პერსპექტივები“

ბავშვთა დახმარების ხაზების შესახებ საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და საქართველოს ბავშვთა დახმარების ხაზის განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა (იხილე მეტი )

ტრენინგი ბავშვთა დახმარების ხაზისა და საქართველოში არსებული ცხელი ხაზის ოპერატორებისთვის

ცხელი ხაზის ოპერატორების პროფესიონალიზმის გაზრდას ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეფექტური რეაგირებისთვის. (იხილე მეტი )

დარეკე ნომერზე 116 111 - სოციალური ვიდეო რგოლი ბავშვთა დახმარების ხაზის შესახებ

ჩვენ სატელეფონო კონსულტაციას ვუწევთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მათი ოჯახის წევრებს და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ბავშვებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბარი სურს. (იხილე მეტი )

სამუშაო ვიზიტი საფრანგეთში ექიმების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და პრაქტიკოსების მონაწილეობით

ბავშვთა დაცვის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ცოდნის და გამოცდილების გაუმჯობესება ბავშვზე ძალადობის, განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობის იდენტიფიცირების საკითხებში; საფრანგეთის ბავშვთა დაცვის სიტემის მოწყობის, მასში ჯანდაცვის სექტორის ჩართულობის, მულტიდისციპლინური და მულტი-სექტორული მუშაობის გაცნობა. (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი ექიმებისა და ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელებისთვის

ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცოდნის ამაღლება (იხილე მეტი )