ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 - განვითარების პერსპექტივები“

ბავშვთა დახმარების ხაზების შესახებ საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და საქართველოს ბავშვთა დახმარების ხაზის განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა (იხილე მეტი )

ტრენინგი ბავშვთა დახმარების ხაზისა და საქართველოში არსებული ცხელი ხაზის ოპერატორებისთვის

ცხელი ხაზის ოპერატორების პროფესიონალიზმის გაზრდას ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეფექტური რეაგირებისთვის. (იხილე მეტი )

დარეკე ნომერზე 116 111 - სოციალური ვიდეო რგოლი ბავშვთა დახმარების ხაზის შესახებ

ჩვენ სატელეფონო კონსულტაციას ვუწევთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მათი ოჯახის წევრებს და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ბავშვებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბარი სურს. (იხილე მეტი )

სამუშაო ვიზიტი საფრანგეთში ექიმების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და პრაქტიკოსების მონაწილეობით

ბავშვთა დაცვის სფეროს წარმომადგენლებისთვის ცოდნის და გამოცდილების გაუმჯობესება ბავშვზე ძალადობის, განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობის იდენტიფიცირების საკითხებში; საფრანგეთის ბავშვთა დაცვის სიტემის მოწყობის, მასში ჯანდაცვის სექტორის ჩართულობის, მულტიდისციპლინური და მულტი-სექტორული მუშაობის გაცნობა. (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი ექიმებისა და ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელებისთვის

ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცოდნის ამაღლება (იხილე მეტი )

კამპანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ

ნოემბერი - ბავშვთა და ახალგაზრდების ძალადობისგან დაცვის თვე ბავშვზე ძალადობა მისი ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევაა. ბავშვის და ახალგაზრდას მიმართ ძალადობა არასდროს არის გამართლებული, ხოლო ძალადობის ყველა ფორმის თავიდან აცილება შესაძლებელია. (იხილე მეტი )

მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის.

16-18 ოქტომბერს, ბრიუსელში გაიმართა მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის. ევროპარლამენტის წევრებთან, ახალგაზრდებთან, ბავშვთა დახმარების ხაზებთან და Missing Children Europes-თან ერთად აღინიშნა ევროპაში ჰარმონიზებული ნომრის „116 111“ ჩამოყალიბებიდან 10 წლის იუბილეც. (იხილე მეტი )