ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
ტრენინგი აჭარის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი აჭარის სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებისთვის

ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - გამოკითხვა, გამოვლენა, რეაგირება, პრევენცია (იხილე მეტი )

ტრენინგი ექიმებისა და ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელებისთვის

ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის შემქმნელების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცოდნის ამაღლება (იხილე მეტი )

კამპანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ

ნოემბერი - ბავშვთა და ახალგაზრდების ძალადობისგან დაცვის თვე ბავშვზე ძალადობა მისი ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევაა. ბავშვის და ახალგაზრდას მიმართ ძალადობა არასდროს არის გამართლებული, ხოლო ძალადობის ყველა ფორმის თავიდან აცილება შესაძლებელია. (იხილე მეტი )

მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის.

16-18 ოქტომბერს, ბრიუსელში გაიმართა მეშვიდე რეგიონალური კონსულტაცია და მესამე პოლიტიკის დიალოგი ევროპის ბავშვთა დახმარების ხაზებისთვის. ევროპარლამენტის წევრებთან, ახალგაზრდებთან, ბავშვთა დახმარების ხაზებთან და Missing Children Europes-თან ერთად აღინიშნა ევროპაში ჰარმონიზებული ნომრის „116 111“ ჩამოყალიბებიდან 10 წლის იუბილეც. (იხილე მეტი )

რეგიონალური სემინარი აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის პარტნიორებისთვის თემაზე „ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა“

25-27 სექტემბერს საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდმა, “ბავშვთა საერთაშორისო კათოლიკური ბიუროს-BICE„ მიერ კოორდინირებული საერთაშორისო პროგრამის „ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა“ ფარგლებში ორგანიზება გაუწია და თბილისში უმასპინძლა რეგიონალურ სემინარს. (იხილე მეტი )

კოალიციის ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის მიმართვა კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თაობაზე

19 ივნისს ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნის 73-ე პარაგრაფში „ბავშვთა უფლებები“-ს ქვეშ აღნიშნულია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოს კონსტიტუციაში დამოუკიდებელ მუხლად ჩამოყალიბდეს. (იხილე მეტი )

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, საქართველოს მთავრობას, ბავშვთა შრომის აღმოფხვრისკენ მოუწოდებს

ბავშვთა შრომის აკრძალვის საერთაშორისო დღეს, 2017 წელს საქართველო კვლავაც მწვავე პრობლემებით ხვდება. ეროვნული კანონმდებლობა ჯერაც ვერ უზრუნველყოფს სრულფასოვნად ბავშვთა დაცვას შრომის სახიფათო ფორმებისა და შრომითი ექსპლუატაციისგან; ხოლო, აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ ახერხებს არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში ბავშვთა დაცვას არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ტრეფიკინგის საფრთხეებისგან. (იხილე მეტი )

ტრენინგი თემაზე: ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება

ტრენინგის მეორე ეტაპი ბათუმის ზუგდიდის და თბილისის ადვოკატირების ცენტრის თანამშრომლებისთვის, თემაზე “ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება” (იხილე მეტი )