ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y
მოზარდთა სუიციდური ქცევა - ტრენინგი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფსიქოლოგთათვის

მოზარდთა სუიციდური ქცევის პრობლემა განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. მოზარდის თვითმკვლელობა ყველაზე ხშირად განიხილება, როგორც შედეგი იმისა, რომ მისი დახმარების ძახილი დროულად არ იქნა გაგონილი. (იხილე მეტი )

თანამშრომლობის მემორანდუმი პროექტის „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ ფარგლებში

2017 წლის 21 მარტს, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ ფარგლებში თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (ბსუ), საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდსა და „სთეფ ფორვარდს“ შორის. (იხილე მეტი )

ტრენინგი თბილისის, ბათუმის, ზუგდიდის ბავშვთა და ახალგაზრდების ადვოკატირების ცენტრის თანამშრომლებისთვის

ბავშვობის ფსიქოლოგიური ტრავმები ძლიერ ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის მთელ შემდგომ ცხოვრებაზე, მისი ხასიათის ფორმირებაზე, საზოგადოებაში ადაპტაციაზე. (იხილე მეტი )

ბავშვის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციები

2017 წლის 3 თებერვალს, გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა გამოსცა „დასკვნითი მოსაზრებები“ (იხილე მეტი )

ტრენინგები ბავშვზე ძალადობასა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან დაკავშირებულ საკითხებზე

ბავშვთა დაცვის სისტემის გასაძლიერებლად მნიშვნელოვანია პროფესიონალთა ცოდნისა და უნარების სრულყოფა. გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, 2017 წლის იანვარსა და თებერვალში, საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის და საქართველოს ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის მიერ, თბილისსა და ბათუმში ჩატარდა ტრენინგები სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი სოციალური მუშაკების და იურისტებისთვის. (იხილე მეტი )

ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდმა დაიწყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“ განხორციელება. (იხილე მეტი )

თბილისის SOS ბავშვთა სოფლის სპეციალისტების ტრენინგი

29 ნოემბერს, საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის ოფისში, თბილისის SOS ბავშვთა სოფლის სპეციალისტებისათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „ბავშვზე ძალადობა და უგულებელყოფა, მულტისექტორული თანამშრომლობა, პრევენცია“ (იხილე მეტი )

ბავშვზე ძალადობისაგან დაცვა ჩვენი ვალდებულებაა

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის იურისტი ქეთევან მარგალიტაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში საუბრობს ფონდის საქმიანობის და მისი კიდევ ერთი პროექტის შესახებ. (იხილე მეტი )

ვებ პორტალის პრეზენტაცია

10 ნოემბერს, სასტუმროში „რუმს - თბილისი“ გაიმართა ვებ პორტალი www.phf.org.ge პრეზენტაცია. (იხილე მეტი )