ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობის და სექსუალური ექსპლუატაციის შემცირება

ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ივლისი 2015 - ივნისი 2016 (დასრულებული)

ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობის და სექსუალური ექსპლუატაციის შემცირება

პროექტის დონორი: Defence for Children International-ECPAT Netherlands ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

პროექტის ხანგრძლივობა:  ივლისი 2015 -ივნისი2016 

პროექტის მიზანი:

  • შესაბამისი რეაგირების მოხდენის მიზნით საზოგადოების და დაინტერესებული პირების ცოდნის ამაღლება ბავშვზე სექსუალური ძალადობის და ექსპლოატაციის  საკითხებზე

ამოცანები:

  • საზოგადოების და შესაბამისი დაინტერესებული პირების ცოდნის გაზრდა ბავშვზე სექსუალური ძალადობის და მოგზაურობის და ტურიზმის დროს სექსუალური ექსპლუატაციის შესახებ;
  • შესაბამისი სამსახურების ეფექტური თანამშრომლობა ბავშვთა დასაცავად;
  • სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება ადგილობრივ, რეგიონულ, ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეებზე.