ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

„უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო ბავშვობა”

ევროკავშირი
აგვისტო 2014 - ივნისი 2016 (დასრულებული)
ევროკავშირი
გაუზიარე მეგობრებს: Facebook icon Youtube icon Linkedin icon

„უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო ბავშვობა”

პროექტის დონორი: ევროკავშირი

პროექტის ხანგრძლივობა:ივლისი 2014 - ივნისი 2016

პროექტის პარტნიორები: Defence for Children International-ECPAT Netherlands და Children Support Centre Lithuania

პროექტის მიზანი:

  • ბავშვის მიმართ ძალადობის და უგულებელყოფის პრევენცია სკოლის ბავშვთა დაცვის პროცედურების მეშვეობით

ამოცანები:  

  • სკოლისთვის ძალადობის პრევენციის სასწავლო პროგრამის შექმნა, პილოტირება და მისი განხორციელებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება;
  • სკოლის ბავშვთა დაცვის პროცედურების შემუშავება, განხორციელება და შეფასება;
  • რეკომენდაციების შემუშავება სკოლის ბავშვთა დაცვის პროცედურების ქვეყნის მასშტაბით დანერგვის მიზნით.