ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

თანამშრომლობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასამარცხებლად - სამხრეთ კავკასიური პარტნიორობა

Oak Foundation;
სექტემბერი 2014 - სექტემბერი 2017 (დასრულებული)
Oak Foundation;
გაუზიარე მეგობრებს: Facebook icon Youtube icon Linkedin icon

პროექტის დონორი: Oak Foundation;

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი 2014 - სექტემბერი 2017

პროექტის პარტნიორები:“არევამანუკი“ -  ოჯახზე და ბავშვზე ზრუნვის ფონდი  (სომხეთი) და საიმედო მომავალი-ახალგაზრდული ორგანიზაცია (აზერბაიჯანი)

პროექტის მიზანი:

  • ჯანდაცვის სექტორის შესაძლებლობების განვითარების და ჩართულობის გაზრდით სამხრეთ კავკასიაში ბავშვთა დაცვის ეფექტური სისტემის შექმნის ხელშეწყობა ბავშვზე ძალადობის პრევენციისა და დროული რეაგირებისთვის.

ამოცანები:

  • ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის და ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების მექანიზმების გაძლიერება და საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პირველადი ჯანდაცვის სისტემების გაუმჯობესება;
  • საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის და პროცედურების გაუმჯობესება სპეციალისტთა მომზადებით და თანამშრომლობის გაძლიერებით.