ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

ბავშვის ჯანმრთელობის და ადამიანის განვითარების ეროვნული ინსტიტუტის (NICHD) ოქმი: დაკითხვის გზამკვლევის 2014 წლის განახლებული ვერსია

კვლევებით დადასტურებულია, რომ NICHD-ის პროტოკოლის დახმარებით ინტერვიუს ხარისხი საგრძნობლად უმჯობესდება. მსგავსი შედეგი არცერთ სხვა მეთოდს არ მოუტანია.

ბავშვთა დაცვა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში ბავშვთა დაცვის რისკები

ინფექციურმა დაავადებამ, როგორიცაა COVID-19, შეიძლება ჩამოშალოს გარემო, რომელშიც ბავშვები იზრდებიან და ვითარდებიან.

დამაზიანებელი სექსუალური ქცევა ბავშვებსა და ახალგაზრდებში

დოკუმენტი წარმოადგენს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული თეორიების, პრაქტიკის და ინსტრუმენტების მიმოხილვას

მომიყევი რა მოხდა

დაზარალებული, მოწმე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის დაკითხვა/გამოკითხვა - სახელმძღვანელო ტრენერების და პროფესიონალებისთვის

სახელმძღვანელო ექიმების და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის

ძალადობა ბავშვზე იდენტიფიცირება და რეაგირება

კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო და ევროპული საკანონმდებლო ჩარჩო

ბავშვთა და ახალგაზრდების მონაწილეობა სარისკო ქცევის პრევენციის და ინტერნეტით უსაფრთხო სარგებლობის უნარების განვითარების ხელშეწყობა_

ბავშვების, მოზარდების და ახალგაზრდების მიერ ინტერნეტით უსაფრთხო სარგებლობის და გამოყენების საკითხები

ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111

ბავშვთა დახმარების ხაზი ემსახურება ბავშვებს, რომლებსაც საკუთარ პრობლემებზე საუბარი სურთ.