ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისგან საქართველოში

The Matra Programme of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and Body Shop Foundation
მარტი 2009 - მარტი 2012 (დასრულებული)

ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისგან საქართველოში

პროექტის დონორი: The Matra Programme of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs და Body Shop Foundation

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი 2009- მარტი 2012

პარტნიორები: DCI/ECPAT the Netherlands (მთავარი  პასუხისმგებელი)

პროექტის მიზანი:

  • ძალადობის და ექსპლოატაციის მსხვერპლ ბავშვთა საჭიროებაზე მორგებული კოორდინირებული და ადექვატური რეაგირების დანერგვის ხელშეწყობა თბილისში, ბათუმში, თელავში და მიმდებარე რეგიონებში.  

 ამოცანები:

  • შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგების ციკლი პროფესიონალებისთვის; 
  • ბავშვზე ძალადობის იდენტიფიცირების, დაცვისა და ზრუნვის სახელმძღვანელოს და ინსტრუმენტთა ნაკრების მომზადება;
  • სამედიცინო, ფსიქოლოგიის, სოციალური სამუშაოს, პედაგოგიური სპეციალობების და პოლიციის აკადემიის სტუდენტებისთვის სასწავლო პროგრამების (5) მომზადება;
  • სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოს მომზადება და გამოცემა.