ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის ოპერატორების შესაძლებლობების გაძლიერება

გაეროს ბავშვთა ფონდი, ევროკავშირის მხარდაჭერით
ივლისი 2023 - ნოემბერი 2023 (მიმდინარე)

ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის  ოპერატორების შესაძლებლობების გაძლიერება

  

პროექტის დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი, ევროკავშირის მხარდაჭერით                    

 

პროექტის სახელწოდება: ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის  ოპერატორების შესაძლებლობების გაძლიერება

 

პროექტის ზოგადი მიზანი: ბავშვთა დახმარების ხაზის თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომ მათ უკეთ შეძლონ უპასუხონ ბავშვთა დახმარების ხაზის კონცეფციისა და თანამშრომლების კომპეტენციის ჩარჩოს მოთხოვნებს.

 

სპეციფიური მიზნები:

  1. ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის თანამშრომლებისთვის სასწავლო მოდულის შემუშავება; 
  2. ბავშვთა დახმარების ხაზის თანამშრომლებისთვის სიღრმისეული სპეციალიზაციის ტრენინგების ჩატარება.