ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

ძალადობისგან ბავშვთა დაცვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა

ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტო
აპრილი 2016 - ოქტომბერი 2016 (დასრულებული)

ბავშვთა ძალადობისგან დაცვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა

პროექტის დონორი: ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტო

პროექტის ხანგრძლივობა:  აპრილი 2016 - ოქტომბერი 2016

პროექტის მიზანი:

  • ციფრული მედიის გამოყენებით საზოგადოების და პროფესიონალების შესაძლებლობების განვითარება.

ამოცანები:

  • ვებ-პორტალის შექმნა და მისი ცნობადობის გაზრდა ბავშვზე ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების და პროფესიონალების ცნობიერების ასამაღლებლად;
  • პროფესიონალების მიერ ვებ-პორტალზე არსებული ინფორმაციის გამოყენება ცოდნის და უნარების გასაუმჯობესებლად.