ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

პროფესორ მარტინე ნისეს წიგნის “Enfant maltraité, du bon usage de l’indiscrétion” თარგმნა და გამოცემა

საფრანგეთი საელჩო საქართველოში და  ბავშვის საერთაშორისო კათოლიკური ბიურო
აპრილი 2016 - დეკემბერი 2016 (დასრულებული)

პროფესორ მარტინე ნისეს წიგნის “Enfant maltraité, du bon usage de l’indiscrétion” თარგმნა და გამოცემა

პროექტის დონორი: საფრანგეთი საელჩო საქართველოში და  ბავშვის საერთაშორისო კათოლიკური ბიურო (International Catholic Child Bureau – BICE)

პროექტის ხანგრძლივობა: აპრილი 2016 – დეკემბერი 2016

პროექტის მიზანი:

ბავშვთა დაცვის სისტემის გაძლიერება საქართველოში ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე ადექვატური რეაგირებისთვის.

ამოცანები:

  • ფრანგი ფსიქოთერაპევტის, პროფესორ მარტინე ნისეს წიგნის, რომელიც ეხება ბავშვზე სექსუალური ძალადობის საკითხებს, ქართულ ენაზე გამოცემა და  პროფესიულ საზოგადოებაში მისი პოპულარიზაცია.  
  • პროფესიული მასალების მეშვეობით ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალების ცოდნის გაუმჯობესება და შესაძლებლობების განვითარება, რათა მათ უკეთესად შეძლონ  ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოცნობა.