ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

"ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა" - სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის

International Catholic Child Bureau – BICE
ნოემბერი 2015 - ნოემბერი 2016 (დასრულებული)
International Catholic Child Bureau – BICE
გაუზიარე მეგობრებს: Facebook icon Youtube icon Linkedin icon

"ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა" - სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის

პროექტის დონორი: International Catholic Child Bureau – BICE

პროექტის ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2015 - ნოემბერი 2016

პროექტის მიზნები:

წიგნის „ბავშვის დაცვის შიდა პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა - სახელმძღვანელო  ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებისთვის“ თარგმნა და გამოცემა; 

ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციებში ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობა.

ამოცანები:

  • ბავშვთა დაცვის სისტემის გაძლიერება საქართველოში ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე ადექვატური რეაგირებისთვის;
  • პროფესიული მასალების გამოყენებით ბავშვთან მომუშავე პროფესიონალების, ბავშვზე ზრუნვის სერვისების და ბავშვებთან მომუშავე ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება.