კონსულტაციები

კონსულტაციები
დაგვიკავშირდი
გაუზიარე მეგობრებს: Facebook icon Youtube icon Linkedin icon

ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება 

• შემეცნებითი პროცესების, ემოციური მდგომარეობის, პიროვნული მახასიათებლების შეფასება
• ბავშვზე ძალადობის ნიშნების და ძალადობის შედეგად გამოწვეული ზიანის გამოვლენა
• ბავშვის და მშობლების ურთიერთდამოკიდებულების შეფასება
ბავშვის, მშობლის, მეურვის კონსულტირება
• ბავშვის პრობლემური ქცევა
• მოზარდობის ასაკის თავისებურებები
• ძალადობით გამოწვეული ფსიქოლოგიური ტრავმა და სტრესი
• ფსიქოლოგიური კრიზისები ბავშვებსა და ახალგაზრდებში

დაზარალებული და მოწმე ბავშვის დახმარება

• დაზარალებული და მოწმე ბავშვის გამოკითხვა NICHD სტრუქტურირებული პროტოკოლის მიხედვით, მისგან სარწმუნო ინფორმაციის მოსაპოვებლად და მეორეული ტრავმატიზირების თავიდან ასაცილებლად
• ბავშვის მომზადება სასამართლო პროცესისთვის
ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების კონსულტირება
• ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაზე რეაგირება და მართვა - სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, ექიმი, სამართალდამცავი და სხვა
• დაზარალებული და მოწმე ბავშვის გამოკითხვის ჩატარება
• ბავშვის მომზადება სასამართლო პროცესისთვის
• ბავშვებთან მომუშავე სამზრუნველო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საჭიროებების კვლევა, კონსულტირება, სუპერვიზია

სამართლებრივი დახმარება

• იურიდიული კონსულტაცია ძალადობის რისკის და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების, ახალგაზრდების და მათი ოჯახის წევრებისთვის
• იურიდიული კონსულტირება ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენასა და მართვაში ჩართული პროფესიონალებისთვის

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:
 
ტელეფონი: (+995 32) 2 421 422 
ელ. ფოსტა: info@phf.org.ge 
დაგვიკავშირდი